Tibro Trädgårdsförening

Arsmote 2020

Vårt årsmöte samlade ca 35 deltagare. Ordförande för förhandlingarna var Ulrika Åshagen. Omval av Gunilla Holm som ordförande på ytterligare ett år. Även ledamoten Lena Zäll samt sekreterare Irene Johansson valdes om för två år. Samma för suppleanterna Elisabeth Forsell och Marie-Helene Larsson. Övriga ledamöter kvarstår ett år. Valberedningen får ytterligare en ledamot, nyval på Marie Björk.
Till revisor omvaldes Susanne Valtersson, samt omval till revisorssuppleant Jan-Olof Forsell.

Efter de sedvanliga förhandlingarna bjöds det till bords med smörgås, kaffe och kaka.
Lars Blomqvist visade ett fint bildspel över förra årets aktiviteter. Vi hade också dragning i vårt deltagarlotteri, samt två lotterier med fina priser, som försålts under kvällen.