Tibro Trädgårdsförening

Årsmöte 2023

Vi har nu genomfört vårt årsmöte, i fd Äldrecentrums lokal. Det kom 35 personer, när ordförande för kvällen Ulrika Åshagen ledde förhandlingarna.
Ordförande Gunnel Mathiesen omvaldes för ytterligare 1 år. De övriga styrelsemedlemmarna omvaldes eller kvarstår 1 år. Vi fick också en ny valberedning Ann-Chatrine Uhrbom, Ann-Sofie Mattson Carlsson och Elisabeth Forsell, den senare som sammankallande.

Efter de sedvanliga förhandlingarna visade kvällens inbjudna gäst Pia Svantesson från Töreboda ett bildspel på sin trädgård, och berättade hur hon planerat och genomfört visionen av denna. Hon visade även flera vackra bilder över landsbygden i trakterna.
Efteråt bjöd vi på smörgås och kaffe eller te, samt kaka.

Därefter vidtog dragningen i vårt deltagarlotteri. Vi kunde konstatera att flertalet av vinnarna ej var närvarande, därför ska vi i styrelsen diskutera och besluta om hur vi gör framledes. Om närvaro vid dragningen ska krävas för att få ut eventuell vinst. De som turligt nog vann har fått sina vinster utdelade under veckan.

Vi avtackade Ulrika Åshagen och Pia Svantesson för kvällen, samt Lars Blomqvist som på ett förtjänstfullt sätt fotograferar och även skickar in om våra sammankomster till SLA, med varsin blombukett.