Tibro Trädgårdsförening

Nyfiken På Bin Biodling Honungstillverkning

Tänk om vi inte hade våra bin! En kväll i honungens tecken.

Hans Brodelius, Sture Lidenfors och Ingemar Axelsson från Tibro Biodlarförening informerade mycket intressant om ett av våra nyttigaste smådjur, nämligen bina. De är en av våra flitigaste pollinerare och utan dem skulle vi varken få blommor, frukt eller bär, då de för med sig pollen från blomma till blomma, för att de ska kunna sätta frö. Samtidigt suger de nektar, som de tar med till sina kupor. Flera gånger under säsongen tillverkas det honung, av våra biodlare. Ordförande Hans Brodelius berättade om detta. Sture Lidenfors fyllde i med sina erfarenheter efter snart 50 års biodling. Ingemar Axelssons intresse började för ca 3 år sedan, då han gick en kurs i biodling och han har nu egna kupor. Han tyckte att innan man börjar med biodling, ska man gå en kurs. Vi hade också lotteri under kvällen, med vinster som övervägande delen bestod av honung i en eller annan form. Efteråt serverades fläderdryck (som bin har pollinerat), mandelbiscotti innehållande honung, samt honungsmelon.