Trädgårdar och växter.

Om oss

 

TIBRO TRÄDGÅRDSFÖRENING

bildades 1910 men då under namnet Kyrkefalla Fruktodlarförening, 1947 ändrades namnet till Tibro Fruktodlarförening och vid årsmötet 1954 beslutades om en ändring av namnet till Tibro Trädgårdsförening.
Idag är vi drygt 120 st medlemmar, vi är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård och vi samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och boendemiljön.

 

 

Styrelsen för Tibro Trädgårdsförening 2019

 

Ordförande

Gunilla Holm

 

 

 

 

0765-914 686

 

 

 

gunillaiholm@gmail.com

 

V. ordförande

Anna Jigeryd Fransson

 

 

0739-893 461

  annajigeryd@hotmail.com

sekreterare

Irene Johansson

 

 

070-510 48 02

 

 

irene.johansson26@live.se

Kassör

Marie-L. Minkkinen

 

 

 

0703-947 149

 

 

 

marie-louise.minkkinen@hotmail.com

Ledamot

Lena Zäll

 

 

 0736-193 943

 

 lena.indigo@gmail.com

Ledamot

Inger Toresson

 

 

 0703-669 426

 

 britta.axelsson@tele2.se

Ledamot 

Kerstin Zimmerdahl

 

 

 0721-669 440

 

 kerstin.zimmerdahl@gmail.com

suppleanter

Elisabeth Forsell

Marie-Helene Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       





Ord. styrelsemöten hålls i vuxenskolans lokal

kontaktpersoner:

Gunilla Holm, tel 0504-12910 0765-914 686

Irene Johansson, tel. 0504-143 49 0705-104 802

 

webbansvarig Irene Johansson tel. 070-510 48 02

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)