Tibro Trädgårdsförening

Trädgårdsresan Digital Föreläsning

Vi fick ta del av föreningen Trädgårdsresans verksamheter, när deras ordförande Agneta Ohlsson i Alingsås berättade i en digital föreläsning, som vuxenskolan arrangerat tillsammans med oss och Falköpings trädgårdsförening.
Trädgårdsresan är ett uppdrag från Västra Götalandsregionen, som gjorts möjligt tack vare deras samarbetspartners. De har tagit fram en karta över olika trädgårdar som man kan besöka runtom i Sverige. Gå gärna in på deras hemsida och kolla var trädgårdarna finns, www.tradgardsresan.se.
Det finns även de som erbjuder övernattning och mat eller fika.

En annan del i deras verksamhet är bifonden, en insamling för bin och andra pollinerare. Deras trädgårdar, lokala biodlare och entomologer samarbetar och delar kunskap om växter och bin. Trädgårdarna, med alla sina blommande växter, ställs till förfogande för vilda bin och fler bisamhällen. 
Deras vackra besöksträdgårdar öppnas för att samla in medel under deras Bifondsdagar. Pengarna hanteras av Föreningen Trädgårdsresans Bifondskommitté där representanter från Föreningen Trädgårdsresan, SV Västra Götaland, Göteborgs botaniska trädgård samt Naturcentrum sitter. 

Den tredje delen är samarbete med England, de har ju sin Yellow Book och det är detta koncept som har inspirerat till starten av föreningen.

Efteråt serverades kaffe och kaka, till de 16 deltagare som kom till denna första digitala föreläsning.