Tibro Trädgårdsförening

Visionen av en trädgård

Vi besöktes av Åsa Svensson från Lerbo Trädgårdsdesign i Töreboda som berättade om hur hon går till väga när hon får ett uppdrag att planera och iordningställa en trädgård. Hon är utbildad trädgårdsmästare och har även genomgått utbildning i trädgårdsanläggning.
För närvarande håller hon på med en trädgård i Bråbacka vid Örlen och visade bilder på hur hon gått tillväga från planering till att börja anlägga trädgården som har en sluttning. 
Hon har tidigare bland annat anlagt en stor trädgård vid Gudhammars gods vid sjön Skagern.
Vi överlämnade en gåva som tack, inköpt från Tibro Glasverkstad.

Efteråt serverades fika, samt drogs vinnare i det lotteri som sålts tidigare under kvällen. Åsa hade varit vänlig att skänka en gåva till detta lotteri, som för övrigt hade flera fina vinster.

Ca 50 deltagare, varav flera män gick nöjda hem efter kvällen.