Tibro Trädgårdsförening

Kontakt

Styrelse 2024

Ordförande
Gunnel Mathiesen, 0767-988 422  gunnel.mathiesen@hotmail.com

Vice ordförande
Anna Jigeryd Fransson, 0739-893 461  anna.jigeryd@hotmail.com

Sekreterare
Irene Johansson, 0705-104 802  irene.johansson26@live.se

Kassör
Marie-Louise Minkkinen, 0703-947 149  marie-louise.minkkinen@hotmail.com

Ledamot
Maria Andersson, 0708-153 128  maria_andersson10@hotmail.com

Ledamot
Lena Zäll, 0736-193 943  lenaindigo@gmail.com

Ledamot
Gunilla Holm, 0765-914 686  gunillaiholm@gmail.com

Suppleant
Jenny Svanqvist, 0706-858 650  jenny.svanqvist@tibro.se

Suppleant
Linda Karlsson, 0733-770 910   linda.e.karlsson@tibro.se