Tibro Trädgårdsförening

Vi tipsar

Årets perenn: Backsippa Pulsatilla Vulgaris                                   

                               

Backsippan är en ljuvligt vacker, långlivad och härdig perenn, blir ungefär 20 cm hög och blommar i april till maj med stora, klockformade blommor.
Backsippan är viktig för den biologiska mångfalden. För humlor som flyger tidigt på våren är den värdefull som matkälla, inte minst för nyvakna humledrottningar som ska börja bygga bo. Den är också en värdväxt för två rödlistade fjärilar, smaragdgrön lundmätare och större vitbandsvecklare.

Den är fridlyst i hela landet och är rödlistad.